Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden Tyltyl

  Stichting Vrienden Tyltyl

  Het bevorderen van werkzaamheden en activiteiten van de Openbare school voor speciaal onderwijs ten behoeve van meervoudig gehandicapte kinderen "TYLTYLSCHOOL", gevestigd te Rotterdam, door het aan die school verlenen van hulp en steun, meer in het bijzonder middels het aan die school in bruikleen geven van bijzondere en specifieke leer en ontwikkelings¬middelen op didactisch- en maatschappelijk gebied.

  details
 • STICHTING FIADANANA

  STICHTING FIADANANA

  De stichting stelt zich ten doel: het verbeteren van de leerprestaties van schoolkinderen in ontwikkelingslanden en deze te ondersteunen met activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling in samenhang met de sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

  details
 • Stichting Future Child Support

  Stichting Future Child Support

  Het doel van de stichting is Het helpen van minder draagkrachtigen en hulpbehoevende in het algemeen en in het Bijzonder in de Filipijnen. Ondersteuning voor kinderen op basis en voortgezet onderwijs, het geven van een basis bijdrage voor gekwalificeerde studenten, ondersteuning van medische voorzieningen en behandeling van kinderen en jong volwassenen en een outreach-programma en andere liefdadigheids- en gemeenschapsondersteuning

  details
 • Stichting The Potato Foundation

  Stichting The Potato Foundation

  Het creëren van een maatschappij waarin aan alle kinderen en volwassenen, ongeacht hun achtergrond, geslacht of economische situatie, mogelijkheden worden geboden voor hun persoonlijke ontwikkeling.

  details
 • Stichting Richard Krajicek Foundation

  Stichting Richard Krajicek Foundation

  Ons doel is om kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is in beweging te krijgen. Samen met de gemeente biedt de Krajicek Foundation kinderen een veilige plek in de wijk waar zij minimaal één uur per dag onbezorgd kunnen sporten en spelen.

  details
 • Stichting Hulp aan Tibetanen (SHAT)

  Stichting Hulp aan Tibetanen (SHAT)

  De Stichting heeft als doel het verlenen van hulp aan Tibetanen die buiten Tibet verblijven, zeer in het bijzonder aan de kinderen, zowel op materieel, sociaal, cultureel als ander niveau.

  details