Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Keijzer Frankema Leen

  Stichting Keijzer Frankema Leen

  De stichting heeft ten doel uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het in brede zin bevorderen van het algemeen nut, meer in het bijzonder door het ondersteunen van initiatieven, projecten, instellingen en/of personen op het gebied van onderwijs, wetenschap en onderzoek, cultuur en gezondheidszorg en natuur, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het financieel of op andere wijze ondersteunen van (andere) algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, danwel een regeling die daarvoor in de plaats treedt, alsmede voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  details
 • Stichting BOOST voor Vluchtelingen

  Stichting BOOST voor Vluchtelingen

  BOOST is een thuisbasis voor nieuwkomers met een vluchtachtergrond, vrijwilligers uit de omgeving en nieuwkomersorganisaties. Samen geven ze vorm aan onze levendige plek en verrijken ze elkaar. Een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, hun sociale netwerk vergroten, cultuur uitwisselen, de taal kunnen leren en zich op eigen tempo verder ontwikkelen. Zo bouwen nieuwkomers op een laagdrempelige en waardige manier aan hun toekomst in Nederland.

  details