Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Oud-Katholiek Seminarie

  Stichting Oud-Katholiek Seminarie

  De Stichting heeft ten doel het verzorgen , bevorderen en begeleiden van de ambtsopleiding van priesters, diakens en pastorale werkers en opleiding van theologen voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland; het verzorgen van bijscholing en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

  details
 • Stichting MS Research

  Stichting MS Research

  Sinds de oprichting in 1980 is het financieren van onderzoek het hoofddoel van de Stichting. Het kost minimaal € 70.000 per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten doen. In ruim 40 jaar heeft Stichting MS Research in totaal meer dan € 74 miljoen toegekend aan 410 onderzoeken. De Stichting geeft structurele financiële steun aan academische MS-centra gespecialiseerd in zorg en onderzoek en de Hersenbank voor MS.

  details
 • Stichting Dutch UroOncology Studygroup

  Stichting Dutch UroOncology Studygroup

  Stichting DUOS bundelt 26 uro-oncologische ziekenhuizen in Nederland; initieert studies bij prostaat-, testis- en blaascarcinoom; geeft patiëntenvoorlichting, wekelijks nieuwsbrieven, YouTube kanaal en actieve patientenforums.

  details
 • Stichting Zeldzame Ziekten Fonds

  Stichting Zeldzame Ziekten Fonds

  Het Zeldzame Ziekten Fonds is een kleine stichting die met lage kosten een zo hoog mogelijk resultaat probeert te halen. Door het aanschrijven van vermogensfondsen en het organiseren van evenementen halen we geld op voor de financiering van onderzoek en de organisatie van lotgenotencontact. In 2023 willen we nog meer fondsen aanschrijven en de opbrengst van de evenementen verhogen tot een omzet boven de 1 miljoen euro. Het Zeldzame Ziekten Fonds is betrokken en betrouwbaar. Betrokken door de organisatie van lotgenotencontact en betrouwbaar in de manier waarop we werken. We bouwen geen reserves op en de directeur en het bestuur zijn onbezoldigd.

  details
 • De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen

  De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen

  De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting op het gebied van de Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde.

  details
 • Dutch Sarcoma Group

  Dutch Sarcoma Group

  De Dutch Sarcoma Group De DSG is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van zorg-professionals die zich bezighouden met de diagnostiek, behandeling en controle van patiënten met een weke delen of bot sarcoom. De DSG stelt zich ten doel de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een weke delen of bot sarcoom in Nederland te bevorderen. Doelstellingen Organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en kennisbijeenkomsten Opzetten en uitvoeren van multicentrische onderzoeksprojecten Coördineren van wetenschappelijk onderzoek Het bevorderen van optimale voorlichting naar patiënt en zorgverleners Bevorderen van internationale samenwerking

  details