Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • STICHTING PEP-PROJECTEN Bernheze

  STICHTING PEP-PROJECTEN Bernheze

  Het doel van de stichting is om uiting te geven aan (internationale) solidariteit met en het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, waarbij het respecteren van de rechten van de mens centraal staat.

  details
 • Stichting Care for Charity

  Stichting Care for Charity

  Het bieden van internationale humanitaire hulp in de ruimste zin van het woord, door middel van het brengen van voedsel, middelen, distributie, hulp ter plaatse en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

  details
 • Vereniging Armeniefonds Nederland
 • stichting Hoop Voor Congo

  stichting Hoop Voor Congo

  De statutaire doelstellingen van Stichting SHVCO zijn als volgt: 1. Het uitvoeren van ontwikkelings¬hulpprojecten, ofwel op initiatief en in samenwerking met Nederlandse stichtingen, ofwel op eigen initiatief in directe samenwerking met buitenlandse non-gouvernementele organisaties of andere (hulp)organisaties; 2. Het geven van voorlichting over ontwik¬ke¬lings¬samenwerking, zowel in Nederland als in de betreffende projectlanden; 3. Het uitvoeren van fondsenwervende activiteiten en begeleiding in de ontwikkeling en uitvoering van ontwikkelingshulpprojecten.

  details
 • STICHTING FIADANANA

  STICHTING FIADANANA

  De stichting stelt zich ten doel: het verbeteren van de leerprestaties van schoolkinderen in ontwikkelingslanden en deze te ondersteunen met activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling in samenhang met de sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

  details
 • Stichting Future Child Support

  Stichting Future Child Support

  Het doel van de stichting is Het helpen van minder draagkrachtigen en hulpbehoevende in het algemeen en in het Bijzonder in de Filipijnen. Ondersteuning voor kinderen op basis en voortgezet onderwijs, het geven van een basis bijdrage voor gekwalificeerde studenten, ondersteuning van medische voorzieningen en behandeling van kinderen en jong volwassenen en een outreach-programma en andere liefdadigheids- en gemeenschapsondersteuning

  details