Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden Beatrix

  Stichting Vrienden Beatrix

  Het financieren van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners van Woonzorgcentrum Beatrix.

  details
 • Stichting Vrienden Dagverzorging Jannes van der Sleedenhuis

  Stichting Vrienden Dagverzorging Jannes van der Sleedenhuis

  Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg en welzijnswerk

  details
 • Humanistische Stichting Vrienden van het Jannes van der Sleedenhuis

  Humanistische Stichting Vrienden van het Jannes van der Sleedenhuis

  Het doel van de stichting is het financieren van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de door de in Hoogeveen gevestigde Humanistische Stichting voor Ouderen in beheer zijnde woonvormen, voor zover die voorzieningen niet uit eigen middelen van bedoelde stichtingen voldaan kunnen worden of niet door of vanwege de overheid of andere instanties of personen gesubsidieerd worden.

  details
 • Stichting Vrienden van de Zonnehof

  Stichting Vrienden van de Zonnehof

  Het verlenen van geldelijke steun ten behoeve van sociale en culturele voorzieningen die kunnen strekken tot verbetering van het woon- en leefklimaat van de cliënten, woonachtig in het woonzorgcentrum 'De Zonnehof' te Haren.

  details
 • Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland

  Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland

  De Stichting heeft ten doel: a. financiële steun en financiële bijstand te verlenen aan stichtingen of verenigingen, uitgaande van of beheerd wordende door de Gereformeerde Gemeenten binnen de Particuliere Synode Zuid, en de Stichting zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam. Genoemde steun en bijstand is uitsluitend bestemd voor doelen/projecten op het gebied van huisvesting, verzorging, verpleging, maatschappelijk werk en dergelijke welke gerealiseerd zijn of worden binnen het werkgebied; b. financiële steun verlenen aan Diaconieën van Gereformeerde Gemeenten als onder a omschreven

  details
 • Stichting Amstelring Groep

  Stichting Amstelring Groep

  verpleging en verzorging

  details