Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Dorpspartij

  Dorpspartij

  Politieke Partij

  details
 • Stichting Vrienden van Leefbaar Rotterdam

  Stichting Vrienden van Leefbaar Rotterdam

  Bekostiging van campagne gemeenteraadsverkiezingen Leefbaar Rotterdam

  details
 • Stichting Herman Heinsbroek Foundation

  Stichting Herman Heinsbroek Foundation

  Het verlenen van hulp op humanitair, cultureel, maatschappelijk, wetenschappelijk en geestelijk gebied.

  details
 • Verenigde Communistische Partij

  Verenigde Communistische Partij

  De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de inwoners van Nederland, met name de arbeidersklasse, door het mobiliseren en bundelen van de maatschappelijke krachten, een en ander ter verwezenlijking van een communistische maatschappij.

  details
 • 50PLUS

  50PLUS

  50PLUS richt zich als brede volkspartij op het rechtvaardig en fatsoenlijk functioneren van de Nederlandse rechtsorde. Zij behartigt in het bijzonder de belangen van de oudere inwoners van Nederland en de oudere Nederlanders in het buitenland, eveneens alle belangen van de Nederlanders die zich tot 50PLUS voelen aangetrokken. Zij wil de betrokkenheid van burgers bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de politieke besluitvorming verbeteren en de dialoog tussen generaties bevorderen. Dit doel is nader omschreven in de Beginselverklaring, die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

  details
 • Rechtdoor

  Rechtdoor

  het uitdragen van en vormgeven aan een gedachtegoed zoals dat door veel Nederlanders wordt aangehangen

  details