Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Romo Foundation

  Stichting Romo Foundation

  De Stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de financiële ondersteuning van medische zorg en wetenschap, onder meer gericht op: a) Verdere ontwikkeling en verbetering van medische zorg; b) Entameren en stimuleren van medisch wetenschappelijk onderzoek, gericht op de ontwikkeling van medische behandelingswijzen; c) Verbetering van voorlichting en educatie met betrekking tot medische aandoeningen; en d) Behandeling van patiënten. De financiële ondersteuning kan onder meer geschieden in de vorm van het doen van schenkingen en het verlenen van subsidies, garanties en al dan niet renteloze leningen. Het doel van de stichting omvat mede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord, mits in het algemeen belang.

  details
 • Stichting Credo Foundation

  Stichting Credo Foundation

  Het tot bloei brengen van mens en maatschappij

  details
 • Stichting Nationaal ActivatieFonds

  Stichting Nationaal ActivatieFonds

  Het welzijn en de gezondheid van mensen verbeteren door ze te helpen bij sociale activatie.

  details
 • Stichting Straatadvocaat Leeuwarden

  Stichting Straatadvocaat Leeuwarden

  Dak en/of thuislozen de weg wijzen in het oerwoud van regels en ze te begeleiden naar de juiste instanties die concrete hulp kan geven.

  details