Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden Dagverzorging Jannes van der Sleedenhuis

  Stichting Vrienden Dagverzorging Jannes van der Sleedenhuis

  Het doel van de stichting is het financieren van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de dagverzorging van bewoners van de door de in Hoogeveen gevestigde Humanistische Stichting voor Ouderen in beheer zijnde woonvormen, voor zover die voorzieningen niet uit eigen middelen van bedoelde stichtingen voldaan kunnen worden of niet door of vanwege de overheid of andere instanties of personen gesubsidieerd worden.

  details
 • Humanistische Stichting Vrienden van het Jannes van der Sleedenhuis

  Humanistische Stichting Vrienden van het Jannes van der Sleedenhuis

  Het doel van de stichting is het financieren van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de door de in Hoogeveen gevestigde Humanistische Stichting voor Ouderen in beheer zijnde woonvormen, voor zover die voorzieningen niet uit eigen middelen van bedoelde stichtingen voldaan kunnen worden of niet door of vanwege de overheid of andere instanties of personen gesubsidieerd worden.

  details
 • Stichting Kind en Ziekenhuis

  Stichting Kind en Ziekenhuis

  Stichting Kind en Ziekenhuis is al 45 jaar dé patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis wil dat alle kinderen die tijdelijke of langdurig ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces. Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen en zich zoveel mogelijk lichamelijk, mentaal en sociaal kunnen blijven ontwikkelen. Ieder kind heeft recht op optimale gezondheidszorg Stichting Kind en Ziekenhuis wil optimale gezondheidszorg voor ieder kind en zijn of haar gezin. De zorg vindt liefst thuis, op school of dagbesteding plaats, of indien nodig in een ziekenhuis of zorgorganisatie. Dat staat in het internationale Kinderrechtenverdrag en in de Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis. Zorgprofessionals stellen kind en gezin centraal. Zij luisteren goed naar de stem van kind en gezin, want dat zijn de experts in hun eigen situatie. Zorgprofessionals informeren kind en gezin optimaal over de mogelijkheden, waarbij ze alle leefdomeinen betrekken. Kind en gezin maken samen met hun zorgprofessionals keuzes die bij hun wensen en behoeftes passen. Zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen in een voor hem of haar waardevol leven. En, indien mogelijk, zelfs uitgroeit tot een zelfverzekerde volwassene.

  details
 • Stichting Geluk en Vrijheid

  Stichting Geluk en Vrijheid

  Het verhogen van levensgeluk van chronisch of ongeneeslijk zieke kinderen, hun families en/of hun naasten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn met dien verstande dat de stichting te allen tijde uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient.

  details
 • Stichting Vrienden van de Zonnehof

  Stichting Vrienden van de Zonnehof

  Het verlenen van geldelijke steun ten behoeve van sociale en culturele voorzieningen die kunnen strekken tot verbetering van het woon- en leefklimaat van de cliënten, woonachtig in het woonzorgcentrum 'De Zonnehof' te Haren.

  details
 • Stichting Health Works

  Stichting Health Works

  Onze missie is om de zelfredzaamheid van gemeenschappen in voornamelijk fragiele staten te verbeteren op het gebied van gezondheid en welzijn. Wij geloven erin dat zelfs de meest kwetsbare mensen de innerlijke kracht hebben voor (weder)opbouw van een betere toekomst.

  details