Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden Beatrix

  Stichting Vrienden Beatrix

  Het financieren van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners van Woonzorgcentrum Beatrix.

  details
 • Stichting Vrienden Dagverzorging Jannes van der Sleedenhuis

  Stichting Vrienden Dagverzorging Jannes van der Sleedenhuis

  Het doel van de stichting is het financieren van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de dagverzorging van bewoners van de door de in Hoogeveen gevestigde Humanistische Stichting voor Ouderen in beheer zijnde woonvormen, voor zover die voorzieningen niet uit eigen middelen van bedoelde stichtingen voldaan kunnen worden of niet door of vanwege de overheid of andere instanties of personen gesubsidieerd worden.

  details
 • Humanistische Stichting Vrienden van het Jannes van der Sleedenhuis

  Humanistische Stichting Vrienden van het Jannes van der Sleedenhuis

  Het doel van de stichting is het financieren van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de door de in Hoogeveen gevestigde Humanistische Stichting voor Ouderen in beheer zijnde woonvormen, voor zover die voorzieningen niet uit eigen middelen van bedoelde stichtingen voldaan kunnen worden of niet door of vanwege de overheid of andere instanties of personen gesubsidieerd worden.

  details
 • Soelaas Neglected Diseases

  Soelaas Neglected Diseases

  het faciliteren van uiteenlopende projecten in arme landen rond zogenoemde “neglected diseases”, te weten ziekten, met name infectieziekte, als dengue, neurologische infecties, congenitale infecties en kinderziekten waarvan in tropische landen nauwelijks de omvang bekend is en die niet vallen onder de top-drie van poverty-related diseases (aids, malaria en tuberculose). De Stichting beoogt voorts bij te dragen aan een duurzame verbetering van kennis en infrastructuur in arme landen met betrekking tot niet tevoren benoemde neglected diseases, almede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dat alles in de meeste ruime en brede zin van het woord.

  details
 • Stichting Kind en Ziekenhuis

  Stichting Kind en Ziekenhuis

  Stichting Kind en Ziekenhuis is al ruim 40 jaar de patiënten voor kinderen in de medische zorg. Kind&Ziekenhuis bevordert kind- & gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders (/gezin) en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind en Ziekenhuis & Kind en Zorg.

  details
 • stichting Geluk en Vrijheid

  stichting Geluk en Vrijheid

  Het verhogen van levensgeluk van chronisch of ongeneeslijk zieke kinderen, hun families en/of hun naasten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn met dien verstande dat de stichting te allen tijde uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient.

  details