Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Promotie Bolderhoeve/manege

  Stichting Promotie Bolderhoeve/manege

  ondersteunen met finan: donaties

  details
 • Stichting Jeugdinterventies

  Stichting Jeugdinterventies

  De Stichting Jeugdinterventies heeft tot doel: Het verminderen van vormen van probleemgedrag onder adolescenten/jongeren via het bieden van: 1) cursussen aan beroepskrachten die met deze jongeren te maken hebben (leden van wijkteams in gemeenten, eerstelijns jeugdzorgkrachten, mentors, maatschappelijk werkers en loopbaanbegeleiders op scholen) en trainingen voor personeel binnen Justitiele Jeugdinrichtingen (gezinsgericht werken). 2) opleiding van therapeuten in systeemtherapeutische (niet alleen op de jongere, maar ook op diens sociale omgeving gerichte) behandelprogramma's, waaronder Multidimensionele Familietherapie (MDFT). De Stichting wil daarbij realiseren dat probleemgedrag onder jongeren voorkomen wordt, dat de jongeren maatschappelijk participeren en beter functioneren thuis, op school, werk, en bij vrijetijdsbesteding. T.a.v. MDFT is een aanvullende module ontwikkeld voor adolescenten met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

  details
 • Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht

  Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht

  De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van actief burgerschap van de inwoners van de gemeente Woensdrecht, het vergroten van de sociale competenties van de inwoners van de gemeente Woensdrecht, het zorgdragen dat het sociale netwerk rond mensen vergroot wordt, het bijdragen door lokaal welzijnswerk aan het uitstellen van het moment waarop een beroep op formele zorg gedaan wordt.

  details
 • Stichting Welzijn Ouderen Epe

  Stichting Welzijn Ouderen Epe

  SWO/E IN HET KORT In grote lijnen ziet het profiel van de SWO/E er als volgt uit: Missie • Bevorderen van de zelfredzaamheid • Vergroten van de maatschappelijke participatie • Realiseren van een samenhangend pakket aan activiteiten en voorzieningen Kerntaken • Maatschappelijke activering • Sociale Preventie • Persoonsgerichte begeleiding en dienstverlening Doelgroepen • (Kwetsbare) Senioren • (Overbelaste) Mantelzorgers van alle leeftijden • (Financieel kwetsbare) Burgers van alle leeftijden Beleidsterrein • Leefbaar Thema’s • Leefomgeving • Netwerken Producten • Ontwikkeling wijksteunpunten in relatie tot WMO Dagbesteding • Repair Café i.s.m. Vrijwillige Hulpdiensten Epe en Vaassen • Thuis Wonen, nu en later • Netwerken Welzijn, Wonen en Zorg • Sociaal Culturele Activiteiten Beleidsterrein • Ondersteuning Thema • Maatschappelijke Participatie Producten • Formulierenteam • Steunpunt Ouderen / Mantelzorg met o.a. cliëntondersteuning, ontmoeting- en voorlichtingsbijeenkomsten Senioren en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Multi Disciplinair Team 55+ Beleidsterrein • Zorg Thema • Kwetsbaar Producten • Klussendienst i.s.m. i.s.m. Vrijwillige Hulpdiensten Epe en Vaassen • Maaltijdservice aan Huis

  details
 • Stichting mothers adVANtage

  Stichting mothers adVANtage

  Het terugdringen van moedersterfte door de inzet van een mobiele kliniek voor zwangerschapscontroles in afgelegen gebieden in Zuid Afrika.

  details
 • Stichting Welzijn Bergen