Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht

  Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht

  De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van actief burgerschap van de inwoners van de gemeente Woensdrecht, het vergroten van de sociale competenties van de inwoners van de gemeente Woensdrecht, het zorgdragen dat het sociale netwerk rond mensen vergroot wordt, het bijdragen door lokaal welzijnswerk aan het uitstellen van het moment waarop een beroep op formele zorg gedaan wordt.

  details
 • Stichting Welzijn Ouderen Epe

  Stichting Welzijn Ouderen Epe

  SWO/E IN HET KORT In grote lijnen ziet het profiel van de SWO/E er als volgt uit: Missie • Bevorderen van de zelfredzaamheid • Vergroten van de maatschappelijke participatie • Realiseren van een samenhangend pakket aan activiteiten en voorzieningen Kerntaken • Maatschappelijke activering • Sociale Preventie • Persoonsgerichte begeleiding en dienstverlening Doelgroepen • (Kwetsbare) Senioren • (Overbelaste) Mantelzorgers van alle leeftijden • (Financieel kwetsbare) Burgers van alle leeftijden Beleidsterrein • Leefbaar Thema’s • Leefomgeving • Netwerken Producten • Ontwikkeling wijksteunpunten in relatie tot WMO Dagbesteding • Repair Café i.s.m. Vrijwillige Hulpdiensten Epe en Vaassen • Thuis Wonen, nu en later • Netwerken Welzijn, Wonen en Zorg • Sociaal Culturele Activiteiten Beleidsterrein • Ondersteuning Thema • Maatschappelijke Participatie Producten • Formulierenteam • Steunpunt Ouderen / Mantelzorg met o.a. cliëntondersteuning, ontmoeting- en voorlichtingsbijeenkomsten Senioren en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Multi Disciplinair Team 55+ Beleidsterrein • Zorg Thema • Kwetsbaar Producten • Klussendienst i.s.m. i.s.m. Vrijwillige Hulpdiensten Epe en Vaassen • Maaltijdservice aan Huis

  details
 • Stichting mothers adVANtage

  Stichting mothers adVANtage

  Het terugdringen van moedersterfte door de inzet van een mobiele kliniek voor zwangerschapscontroles in afgelegen gebieden in Zuid Afrika.

  details
 • Stichting Welzijn Bergen
 • Stichting Mr. Roelse Fonds v/h Revakopa

  Stichting Mr. Roelse Fonds v/h Revakopa

  Het mr. Roelsefonds heeft als doelstelling zijn vermogen te laten renderen en de netto opbrengst daarvan aan te wenden ter ondersteuning van activiteiten van instellingen voor gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek. Daarbij is een preferente positie vastgelegd voor de Stichting HilverZorg.

  details
 • Steunstichting De Priensenije Plus

  Steunstichting De Priensenije Plus

  Het financieren van aktiviteiten die worden ondernomen door de stichting, echter uitsluitend voor zover die activiteiten niet uit eigen middelen van de organisatie kunnen worden gefinancierd of door vanwege de overheid of andere instanties of personen gesubsidieerd worden

  details