Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Vrouwen vereniging voor emancipatie activiteiten

  Vrouwen vereniging voor emancipatie activiteiten

  Vrouwen in staat kunnen zijn deel te nemen aan en betrokken zijn bij sociaal- culturele, vrouwen activiteiten en ontwikkelingen binnen de samenleving.

  details
 • Stichting ANYA
 • Stichting voor psychische-,geestelijke- en natuurlijke levensprincipes

  Stichting voor psychische-,geestelijke- en natuurlijke levensprincipes

  De stichting voor psychische-, geestelijke- en natuurlijke levensprincipes werkt internationaal samen met de Verein zur Förderung Seelisch-Geistiger und Natürlicher Lebensgrundlagen in Deutschland e.V., de laatste door Bruno Gröning in 1958 opgerichte vereniging. De doelstelling van de stichting is ideëel en wenst het geestelijke en lichamelijke welzijn van mensen te bevorderen middels de leer van Bruno Gröning, een geestelijk genezer die leefde van 1906 tot 1959. Zijn lezingen staan centraal in de bijeenkomsten en geven een leidraad hoe de Goddelijke verbinding te onderhouden om zo de levenskwaliteit te bevorderen. De stichting wordt financieël ondersteund door vrijwillige giften van vrienden die de bijeenkomsten bijwonen.

  details
 • stichting the 3Leaf foundation

  stichting the 3Leaf foundation

  Het bevorderen van de bewustwording van mensen, meesters creëren 
meesters; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Da Capo

  Stichting Da Capo

  Het doel van de stichting Da Capo is migrantenvrouwen mogelijkheden bieden om nieuwe competenties en vaardigheden aan te leren waardoor zij beter kunnen participeren in de samenleving en gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt in vrijwillige of betaalde functies.

  details
 • Stichting PEP Den Haag Participatie Emancipatie Professionals

  Stichting PEP Den Haag Participatie Emancipatie Professionals

  De stiching heeft ten doel: het bevorderen van participatie en emancipatie van Haagse burgers en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details