Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Volle evangelie gemeente Charisma Venlo

  Volle evangelie gemeente Charisma Venlo

  De stichting heeft ten doel: - Mensen in aanraking te brengen met het Woord van God en laten proeven van het nieuwe leven dat Christus wil geven door Zijn Geest, - een gemeente te vormen waar mensen kunnen groeien in geloof en dienstbaarheid, - stoffelijke ondersteuning van het gemeentewerk en andere zendings en evangelisatie activiteiten.

  details
 • Stichting Veluwse Wens Ambulance

  Stichting Veluwse Wens Ambulance

  Mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre) terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten aanzien van een bepaalde wens of behoefte.

  details
 • Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam

  Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam

  De Protestantse Diaconie is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Van oudsher (1578) zet de Diaconie zich in voor mensen in noodsituaties, waarbij tot ver in de vorige eeuw de nadruk lag op de armenzorg en de zorg voor ouderen. De diaconie werd gezien als het sociaal-maatschappelijk werk van de kerk. Op dit moment richt de Diaconie zich op vernieuwende vormen van presentie die ten goede komen aan mensen in de rafelrand van de stad. Projecten worden ontwikkeld op het gebied van activering van dak- en thuislozen; sociale samenhang en ongedocumenteerde migranten. De projecten sluiten aan bij de leefwereld van mensen die we willen bereiken en doen een sterk beroep op hun eigen initiatief en zelfredzaamheid. Regelmatig worden projecten verzelfstandigd of overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn het ABC-project (alfabetisering van migrantenvrouwen); dagopvang van dak- of thuisloze Amsterdammers of het project "Dress for Succes", dat mensen ondersteunt in hun weg naar reïntegratie op de arbeidsmarkt. De projecten hebben geen religieuze doelstelling, maar hebben wel een basis in de vrijwillige inzet en motivatie van mensen. De verbinding met religieuze netwerken in de stad, zowel van islamitische organisaties en moskeeën, migrantenkerken of van de "gevestigde" kerken, maakt deel uit van de kracht van onze organisatie.

  details
 • Stichting De Metronoom

  Stichting De Metronoom

  a. Het bieden van begeleiding op maat, tijdens zinvolle dagbesteding, aan mensen met een arbeidsbeperking en/of verstandelijke beperking om (weer) onderdeel van de huidige samenleving te gaan uitmaken, zodat er gelijkenis ontstaat tussen mensen mèt en zonder beperking. b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

  details
 • Vereniging voor ontwikkelingssamenwerking Muiden en Muiderberg

  Vereniging voor ontwikkelingssamenwerking Muiden en Muiderberg

  Door de vrijwillige inspanning van stads- en dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gerealiseerd.

  details
 • Stichting Marijke & Ton

  Stichting Marijke & Ton

  De stichting heeft als primaire doelstelling het voorzien in onderdak voor de activiteiten van Stichting “Wij Allemaal” te Purmerend zolang deze stichting dit onderdak behoeft. De stichting heeft als secundaire doelstelling het voorzien in langdurige onderdak voor activiteten van Algemeen Nut Beogende Instellingen De stichting heeft als tertiaire doelstelling het ondersteunen in algemene zin van Algemeen Nut Beogende Instellingen die zich richten op (ex) patiënten met ernstige ziekten, hun naasten en mantelzorgers .

  details