Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Qurit Alliance

  Stichting Qurit Alliance

  Het bevorderen van de ontwikkeling van een therapie en/of medicijn tegen de ziekte ALS en te zorgen dat deze beschikbaar komt voor ALS-patienten om van deze dodelijke ziekte een chronische ziekte te maken en om deze uiteindelijk te kunnen genezen.

  details
 • Stichting De Jonge Onderzoekers

  Stichting De Jonge Onderzoekers

  De Jonge Onderzoekers is de leukste werkplaats voor techniek en wetenschap voor de jeugd in Groningen. We vinden het belangrijk dat kinderen hun talent kunnen ontwikkelen in techniek en wetenschap, want: techniek en wetenschap zijn leuk! We stimuleren creativiteit, het werken met gereedschappen die deelnemers thuis niet hebben en met onbekende materialen.De activiteiten worden volledig door goed opgeleide vrijwilligers begeleid. Zo houden we onze activiteiten voor elk kind betaalbaar. Deelnemers mogen op onze openingstijden binnen komen lopen met een uitdagende vraag, of kunnen deelnemen aan een van onze workshops.

  details
 • Stichting Werkgroep Medische Missers

  Stichting Werkgroep Medische Missers

  Stichting WMM wil er zijn voor slachtoffers van medisch handelen, hen ondersteuning en informatie bieden. We zijn gericht op het vinden van een goede oplossing voor de slachtoffers: mensen moeten op een goede manier verder kunnen. Erkenning, genoegdoening en hulp voor slachtoffers en/of nabestaanden na incidenten in de gezondheidszorg door: Integrale ondersteuning/ begeleiding en advies door casemanager Het inschakelen van specifieke expertise indien nodig Het bevorderen van transparante communicatie tussen zorgverlener en patiënt door middel van mediation. De verbetering van de positie van slachtoffers van onbedoelde schade na medisch handelen door: Het signaleren van structurele problemen bij het ontstaan en/of de afhandeling van medische fouten, gericht op preventie Voorlichting aan betrokken partijen Individuele en collectieve belangenbehartiging voor slachtoffers van incidenten in de gezondheidszorg Om deze doelen te bereiken zal er in de eerste jaren veel aandacht uitgaan naar het opbouwen en borgen van de organisatie.

  details
 • Stichting van het Kind

  Stichting van het Kind

  Het stimuleren van de ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid van kinderen die in tehuizen wonen, zodat ze net als andere kinderen kansen krijgen om in te stromen in de maatschappij.

  details
 • Stichting Yttje

  Stichting Yttje

  De stichting heeft ten doel: - het verlenen van educatieve en materiële hulp aan kinderen in nood in binnen- en buitenland; - het verlenen van financiële steun aan overige organisaties op charitatief, cultureel of wetenschappelijk gebied; - het verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling), met dien verstande dat deze vorm van financiële steun niet meer dan twintig procent (20%) van de totale door de stichting op jaarbasis te verlenen financiële steun zal betreffen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting la Puente Alkmaar

  Stichting la Puente Alkmaar

  Het verheerlijken van God door het maken van discipelen uit alle volken. Het Stichten van kerken zodat gelovigen God aanbidden, ongelovigen winnen voor Christus en meer gelijkvormig worden aan Christus ( Mattheus 28:18-20)

  details