Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Nederland voor Oekraine

  Stichting Nederland voor Oekraine

  De stichting werkt vanuit oecumenisch perspectief aan diaconaal-humanitaire doelen. Zij beoogd twee millennium doelen: 1. Sociaal kapitaal 2. Institutionele ontwikkeling en kennisoverdracht.

  details
 • Stichting De Tijdmachine

  Stichting De Tijdmachine

  Stichting De Tijdmachine gaat uit van de gedachte dat iedereen gedurende zijn leven verschillende interesses heeft. Van voetbal tot twisten en van sleutelen aan motoren tot sterrenkijken. Van verschillende zorgpartijen kregen wij signalen dat het activiteitenaanbod vaak niet zo gevarieerd is als de interesses van de bewoners en dat het lastig is om daadwerkelijke vragen omhoog te halen. De bewoners en omwonenden zijn dusdanig gewend aan het huidige aanbod dat zij, wanneer hen gevraagd wordt naar interesses, veelal onderdelen van het bestaande activiteitenprogramma noemen. Dit terwijl er ook andere vragen en behoeften spelen. Het is het doel van Stichting De Tijdmachine om deze naar de oppervlakte te halen en te realiseren. Op deze manier sluiten we (nog) beter aan bij de vraag van de oudere.

  details
 • Stichting Qurit Alliance

  Stichting Qurit Alliance

  Het bevorderen van de ontwikkeling van een therapie en/of medicijn tegen de ziekte ALS en te zorgen dat deze beschikbaar komt voor ALS-patienten om van deze dodelijke ziekte een chronische ziekte te maken en om deze uiteindelijk te kunnen genezen.

  details
 • Stichting De Jonge Onderzoekers

  Stichting De Jonge Onderzoekers

  De Jonge Onderzoekers is de leukste werkplaats voor techniek en wetenschap voor de jeugd in Groningen. We vinden het belangrijk dat kinderen hun talent kunnen ontwikkelen in techniek en wetenschap, want: techniek en wetenschap zijn leuk! We stimuleren creativiteit, het werken met gereedschappen die deelnemers thuis niet hebben en met onbekende materialen.De activiteiten worden volledig door goed opgeleide vrijwilligers begeleid. Zo houden we onze activiteiten voor elk kind betaalbaar. Deelnemers mogen op onze openingstijden binnen komen lopen met een uitdagende vraag, of kunnen deelnemen aan een van onze workshops.

  details
 • Stichting Werkgroep Medische Missers

  Stichting Werkgroep Medische Missers

  Stichting WMM wil er zijn voor slachtoffers van medisch handelen, hen ondersteuning en informatie bieden. We zijn gericht op het vinden van een goede oplossing voor de slachtoffers: mensen moeten op een goede manier verder kunnen. Erkenning, genoegdoening en hulp voor slachtoffers en/of nabestaanden na incidenten in de gezondheidszorg door: Integrale ondersteuning/ begeleiding en advies door casemanager Het inschakelen van specifieke expertise indien nodig Het bevorderen van transparante communicatie tussen zorgverlener en patiƫnt door middel van mediation. De verbetering van de positie van slachtoffers van onbedoelde schade na medisch handelen door: Het signaleren van structurele problemen bij het ontstaan en/of de afhandeling van medische fouten, gericht op preventie Voorlichting aan betrokken partijen Individuele en collectieve belangenbehartiging voor slachtoffers van incidenten in de gezondheidszorg Om deze doelen te bereiken zal er in de eerste jaren veel aandacht uitgaan naar het opbouwen en borgen van de organisatie.

  details
 • Stichting van het Kind

  Stichting van het Kind

  Het stimuleren van de ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid van kinderen die in tehuizen wonen, zodat ze net als andere kinderen kansen krijgen om in te stromen in de maatschappij.

  details