Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Behoud en Zorg Landgoed Familie Van Nieuwenhuijzen

  Stichting Behoud en Zorg Landgoed Familie Van Nieuwenhuijzen

  De instandhouding van landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928, alsmede de verzorging van langdurig zieken als instelling als bedoeld in artikel 24.4 Successiewet 1956 en voorts al hetgeen met e.e.a. rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 2 van de statuten).

  details
 • stichting historieherstel 2017

  stichting historieherstel 2017

  statutaire beschrijving: 1 herstel en onderhoud van de kerkheuvels in Staphorst 2 herbouw van de historische klokkenstoel 3 plaatsen van 2 historische klokken in de klokkenstoel : een Van Wou klok uit 1516 en een nieuw te gieten replica uit 1417 4 het bereikbaar en beleefbaar maken van het genoemde erfgoed : aanleg van wandel -en fietspaden 5 plaatsen van informatie-elementen bij de kerkheuvels 6 ontwerpen van educatief materiaal t.b.v. het onderwijs 7 beleid ontwikkelen gericht op de erfgoeddoelstellingen: - betrekken van jongeren bij alle activiteiten - plaatselijke traditie rond erfgoed integreren in sociale context : b.v. cursus klokluiden : in te zetten bij diverse gelegenheden groep jongeren/ouderen

  details
 • Stichting Speranta

  Stichting Speranta

  Ondersteuning, financieel en door expertise overdracht, van kleinschalige projecten gericht op de ontwikkeling van individuele talenten en het vergroten van kansen van Roemeense kinderen en jongeren, in het bijzonder van kansarme kinderen en jongeren met een beperking.

  details
 • Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

  Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

  Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis biedt als instelling opvang en woonbegeleiding. Er kan 24 uur per dag een beroep gedaanworden op opvang door mensen die in een psychosociale crisis verkeren of voor mensen die op andere wijze (tijdelijk) niet in staat zijn in hun huisvesting te voorzien. Het Verdihuis werkt samen met de hulpvrager aan het weer zo snel mogelijk zelf doen.

  details
 • Stichting Leger des Heils

  Stichting Leger des Heils

  Christelijke organisatie die zich bezig houdt met evangelisatie, reclassering, maatschappelijke opvang en ontwikkelingssamenwerking.

  details
 • Vereniging van Ehlers-Danlos patiĆ«nten

  Vereniging van Ehlers-Danlos patiƫnten

  de vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het lichamelijk en sociaal welzijn van hen die lijden aan het syndroom van ehlers-Danlos, alsmede de bevordering van wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en mogelijkheden tot voorkoming en genezing met betrekking tot de Ehlers-Danlos syndromen.

  details