Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Behoud en Zorg Landgoed Familie Van Nieuwenhuijzen

  Stichting Behoud en Zorg Landgoed Familie Van Nieuwenhuijzen

  De instandhouding van landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928, alsmede de verzorging van langdurig zieken als instelling als bedoeld in artikel 24.4 Successiewet 1956 en voorts al hetgeen met e.e.a. rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 2 van de statuten).

  details
 • Stichting Speranta

  Stichting Speranta

  Ondersteuning, financieel en door expertise overdracht, van kleinschalige projecten gericht op de ontwikkeling van individuele talenten en het vergroten van kansen van Roemeense kinderen en jongeren, in het bijzonder van kansarme kinderen en jongeren met een beperking.

  details
 • Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

  Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

  Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis biedt als instelling opvang en woonbegeleiding. Er kan 24 uur per dag een beroep gedaan worden op opvang door mensen die in een psychosociale crisis verkeren of voor mensen die op andere wijze (tijdelijk) niet in staat zijn in hun huisvesting te voorzien. Het Verdihuis werkt samen met de hulpvrager aan het weer zo snel mogelijk zelfstandig wonen. Ook beschermd wonen wordt aangeboden (WMO, WLZ, Forensisch). Verder is er een meldpunt voor Bemoeizorg, Zorg, WvGGZ en Overlast.

  details
 • Stichting Leger des Heils

  Stichting Leger des Heils

  Christelijke organisatie die zich bezig houdt met evangelisatie, reclassering, maatschappelijke opvang en ontwikkelingssamenwerking.

  details
 • Stichting Ontwikkelingssamenwerking Waalwijk

  Stichting Ontwikkelingssamenwerking Waalwijk

  Bijdragen aan een zelfstandig, zelfredzaam en menswaardig bestaan voor arme mensen in ontwikkelingslanden.

  details
 • Stichting Deventer Doet

  Stichting Deventer Doet

  het bemiddelen van vrijwilligers, ondersteuning van vrijilligersorganisaties en het ontwikkelen/innoveren van het vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid

  details