Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Gospel Services

  Stichting Gospel Services

  Fondswerving tbv kerkelijke en sociale projecten in Tel Aviv

  details
 • Stichting MS Research

  Stichting MS Research

  Sinds de oprichting in 1980 is het financieren van onderzoek het hoofddoel van de Stichting. Het kost minimaal € 70.000 per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten doen. In ruim 40 jaar heeft Stichting MS Research in totaal meer dan € 74 miljoen toegekend aan 410 onderzoeken. De Stichting geeft structurele financiële steun aan academische MS-centra gespecialiseerd in zorg en onderzoek en de Hersenbank voor MS.

  details
 • Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen-Renkum

  Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen-Renkum

  Het finacieel ondersteunen van het Hospice Wageningen-Renkum, daarmee de mogelijkheid te bieden kwalitatieve goede zorg te geven aan mensen in de laatste fase van het leven. Met name ook financiële steun te geven voor die situaties en gasten wanneer blijkt dat eigen persoonleijke financiele draagkracht van de gast of zijn/haar verzekering onvoldoende dekking biedt voor de eigen bijdrage die van alle gasten gevraagd wordt. Daarmee is het hospice voor iedereen toegankelijk. In die gevallen waarbij financiële middelen ontbreken of onvoldoende zijn kan vanuit het gastenfonds een aanvulling komen. Dit voorkomt dat inkomsten derving in dergelijke situaties een te groot beslag zouden kunnen leggen op de begroting en reserves van de reguliere begroting van het Hospice Wageningen-Renkum.

  details
 • Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen

  Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen

  Artikel 3 Doel De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor de door de Lionsclub Haaksbergen aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten.

  details
 • Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V.

  Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V.

  De Kreis für natürliche Lebenshilfe (Kring voor natuurlijke levenshulp) geeft de leer van Bruno Gröning door voor het behouden van de Godsverbinding. De leer van Bruno Gröning omvat in het bijzonder het verder geven van zijn op toonband behouden toespraken, welke de mensen de Godsverbinding geven en deze kunnen behouden. Daardoor stijgt het welbevinden en vele mensen krijgen daardoor de gezondheid.

  details
 • stichting de Klup Twente

  stichting de Klup Twente

  1. a. Het bevorderen van inclusieve mogelijkheden binnen het reguliere georganiseerde vrijetijdsaanbod voor mensen met een beperking of kwetsbaarheid; b. Het zelf bieden van specifieke activiteiten voor diegenen die niet kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten; c. Het bieden van advies en ondersteuning ten aanzien van activiteiten aan mensen met een beperking of kwetsbaarheid; d. Het stimuleren en ontwikkelen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de ondersteuning, ontlasting en versterking van mensen met een beperking of kwetsbaarheid; e. Het bieden van een diversiteit aan mogelijkheden van maatschappelijk ondernemerschap; f. Het versterken van de positie van mensen met een beperking of kwetsbaarheid in de regio Twente; g. Het vergroten van de eigen regie en het versterken van de draagkracht van mantelzorgers (en vrijwilligers); alsmede h. Het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details