Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Project Ummah

  Stichting Project Ummah

  Het (doen) verlenen van rechtsbijstand aan diegenen die het zich niet kunnen permitteren, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, bij rechtszaken waar maatschappelijke belangen een rol spelen, alsmede het (doen) produceren van documentaires en andere soorten beeld- en geluidmateriaal, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, om de (moslim)gemeenschap in beeld te brengen. Televisiedocumentaires produceren.

  details
 • Stichting Petje af Tiel

  Stichting Petje af Tiel

  Het motiveren van kinderen in achterstands-situaties om toekomstkansen te benutten en te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid in e maatschappij waarin zij leven.

  details
 • Stichting Bliss to Shine

  Stichting Bliss to Shine

  Kanker vraagt ontzettend veel energie van de patiënt en de behandeling wordt vaak ervaren als een achtbaan met hoge pieken en diepe dalen van angst en onzekerheid. Daarnaast komt er veel af op de naaste omgeving van de patiënt, waardoor partner, kinderen, familie en vrienden ook veel te verwerken krijgen. Zij krijgen een zorgfunctie en voelen zich vaak machteloos. Samen genieten is in deze situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid.

  details
 • Stichting Victory Home

  Stichting Victory Home

  1. De stichting heeft ten doel: a. Het (doen) verlenen van opvang, zorg en/of begeleiding in de ruimste zin van het woord in het bijzonder aan armen, dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden en/of sociaal psychologisch zwakkeren, zulks al dan nietop grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of de Wet op de jeugdzorg en/of op grond van een (zorg)verzekering; b. het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting; c. het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende de te verlenen zorg en/of-begeleiding, waaronder het geven van voorlichting; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting Zeeuwse WensAmbulance

  Stichting Zeeuwse WensAmbulance

  De stichting heeft tot doel Mensen in hun pre-terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten einde een door hen geuite wens of behoefte in vervulling te doen gaan in de meest ruime zin van het woorde. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

  details
 • Stichting Evangelie- en Zendingswerk

  Stichting Evangelie- en Zendingswerk

  Stichting Evangelisatie en Zendingswerk, kort Stichting EZW zet zich in om evangelisatie- en zendingsprojecten te steunen in binnen- en buitenland. Het doel van de stichting, bestaat uit; 1. De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van evangelisatie- en zendingswerk in binnen en buitenland ten behoeve van het verspreiden van het evangelie en het verlenen van diaconale, materiële en humanitaire hulp 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door evangelisten en zendelingen te ondersteunen met financiële middelen, of in te huren, aangevuld met hulp, expertise en ervaring.

  details