Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • stichting speeltuin amstelpark

  stichting speeltuin amstelpark

  Het al dan niet in samenwerking met anderen, kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of met een ernstige ziekte in de leeftijd van twee (2)- elf (11) te bevorderen te bewegen in een veilige en inspirerende omgeving, alsmede het verrichten van overige activiteiten die van belang zijn of kunnen zijn voor het realiseren van de doelstelling van de stichting

  details
 • Stichting Manege de Huif

  Stichting Manege de Huif

  Wij als maatschappelijk betrokken stichting samen met professionals en vrijwilligers de mogelijkheden creëren voor het huifbedrijden en zittend rijden. De stichting Manege De Huif stelt zich ten doel het bevorderen van de ruitersport door mensen met een beperking in het algemeen en het zogenaamde huifbedrijden in het bijzonder. En voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Onze concrete doelstelling is om binnen 2 jaar (2025) een volledige bezetting voor het huifbedrijden te hebben gedurende 5 werkdagen per week met 2 huifbedden en 6 paarden. We streven naar jaarlijks weer 5000 huifbedritten gebaseerd op de bezetting in het verleden.

  details
 • Stichting maak ons blij

  Stichting maak ons blij

  Het werven en organiseren van fondsen ter ondersteuning van oudere en kinderen met een beperking en/of die in armoede leven.

  details
 • Stichting Steunpilaren De Cirkel

  Stichting Steunpilaren De Cirkel

  Volgens de statuten is de doelstelling 1: het bevorderen van de continuïteit van Stichting Inloophuis Helmond/De Peel, 2: het werven van fondsen ten behoeve van activiteiten van voornoemde stichting, die niet (geheel) gedekt worden uit reguliere subsidies.

  details
 • Stichting Lean Next

  Stichting Lean Next

  Het creëren van een netwerk om samen te groeien, een verschil te maken te inspireren en elkaar te sterker te maken, om de wereld stap voor stap te- veranderen en samen vorm te geven. Het gebruiken van educatie, autonome groei, steun van de gemeenschap en doorlopende communicatie als middelen om gendergelijkheid te bereiken en met betrokken partijen en maatschappij een meer inclusief begrip van leiderschap en succes te formuleren, ontwikkelen en uit te dragen.

  details
 • Stichting NOMI

  Stichting NOMI

  Stichting Nomi bouwt besloten contactapps voor stichtingen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor mensen voor wie contact met lotgenoten van groot belang is. Dat kan zijn vanwege ziekte, een chronische beperking of om anders-zijn

  details