Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vitis Welzijn

  Stichting Vitis Welzijn

  Zich in te zetten voor een vitale samenleving in regio Westland, gekenmerkt door participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting kasteel dromen

  Stichting kasteel dromen

  De stichting is vanuit idealistische motieven opgericht om de extra's te kunnen bekostigen waar vanuit de praktijk behoefte aan is. De naam Kasteel Dromen verwijst naar de dromen die er zijn voor het aanbod aan kinderen en jongeren met een beperking. Vanuit de stichting vinden we het dan ook belangrijk dat we goed luisteren naar de dromen en wensen van de doel¬groep waar we ons voor inzetten.

  details
 • Stichting The Potato Foundation

  Stichting The Potato Foundation

  Het creëren van een maatschappij waarin aan alle kinderen en volwassenen, ongeacht hun achtergrond, geslacht of economische situatie, mogelijkheden worden geboden voor hun persoonlijke ontwikkeling.

  details
 • Stichting Dorpsmoestuin Ovezande

  Stichting Dorpsmoestuin Ovezande

  Beheren en exploiteren van een dorpsmoestuin om daarin groenten te kweken en deze belangeloos te schenken aan Voedselbank de Bevelanden in Goes. De stichting onderschrijft dan ook de doelstelling van Voedselbank de Bevelanden die mensen helpt met een inkomen onder de armoedegrens, door hen te voorzien van een wekelijks voedselpakket.

  details
 • Stichting Land aan Zee

  Stichting Land aan Zee

  De stichting heeft als doel om samen een respectvolle, inspirerende en warme samenleving te creëren door de organisatie van bijeenkomsten van één of meerdere dagen, die bijdragen tot een aantal essentiële elementen in het leven: - aandacht voor jezelf en voor wat je nodig hebt om de beste versie van jezelf te zijn; - aandacht en respect voor elkaar, voor de gemeenschap en voor verbinding; - aandacht voor de natuur en de plek waarop we leven, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details