Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Kind en Ziekenhuis

  Stichting Kind en Ziekenhuis

  Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. Kind&Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind en Ziekenhuis & Kind en Zorg.

  details
 • stichting Geluk en Vrijheid

  stichting Geluk en Vrijheid

  Het verhogen van levensgeluk van chronisch of ongeneeslijk zieke kinderen, hun families en/of hun naasten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn met dien verstande dat de stichting te allen tijde uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient.

  details
 • Stichting BroodNodig

  Stichting BroodNodig

  Armoede iets verlichten voor mensen die door wat voor oorzaak ook niet in staat zijn de noodzakelijke (voedzame) etensmiddelen te kopen.

  details
 • Stichting Vrienden van de Zonnehof

  Stichting Vrienden van de Zonnehof

  Het verlenen van geldelijke steun ten behoeve van sociale en culturele voorzieningen die kunnen strekken tot verbetering van het woon- en leefklimaat van de cliënten, woonachtig in het woonzorgcentrum 'De Zonnehof' te Haren.

  details
 • Stichting Evenmens, informele zorg voor elkaar
 • Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland

  Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland

  De Stichting heeft ten doel: a. financiële steun en financiële bijstand te verlenen aan stichtingen of verenigingen, uitgaande van of beheerd wordende door de Gereformeerde Gemeenten binnen de Particuliere Synode Zuid, en de Stichting zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam. Genoemde steun en bijstand is uitsluitend bestemd voor doelen/projecten op het gebied van huisvesting, verzorging, verpleging, maatschappelijk werk en dergelijke welke gerealiseerd zijn of worden binnen het werkgebied; b. financiële steun verlenen aan Diaconieën van Gereformeerde Gemeenten als onder a omschreven

  details