Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Kledingbank Laarbeek

  Stichting Kledingbank Laarbeek

  Onze statuten vermelden dat wij als doelstelling hebben “ het uitgeven en doorgeven van (her) bruikbare kleding, textiel en schoeisel aan (tijdelijk) financieel behoeftigen, dan wel de verkoop ervan in het algemeen, en al het geen wat hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

  details
 • Stichting Por Eso

  Stichting Por Eso

  doelstelling statuten: het initiëren en ondersteunen van projecten en initiatieven in in ontwikkelingslanden. Deze projecten en initiatieven hebben tot doel het welzijn en zelfredzaamheid van de lokale bevolking te vergroten. Alles in de ruimste zin van het woord.

  details