Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • HubKlup

  HubKlup

  Hoofddoel 1: Versnellen van transitie Door partijen te verbinden Initiëren, adviseren, onderzoeken en ondersteunen van initiatieven m.b.t. duurzame, emissie loze vers-logistiek (aan de horeca) en het helpen opzetten van deze projecten. Hoofddoel 2: Emissie loze horeca NUL emissie door slimme logistiek Gezonde logistiek is volledig uitstootvrij: vervoer op de fiets of elektrisch aangedreven Hoofddoel 3 :Verlagen van kosten in de keten

  details
 • Stichting tot bescherming van de schoonheid van het polderlandschap

  Stichting tot bescherming van de schoonheid van het polderlandschap

  De Stichting heeft ten doel de schoonheid van het polderlandschap te beschermen en te bevorderen; voorts stelt zij haar bestuurders en de door haar of namens haar uitgenodigde personen in de gelegenheid van deze schoonheid te genieten met inachtneming van de door haar gestelde regelen.

  details
 • Stichting Too good to be true

  Stichting Too good to be true

  De statutaire doelstelling van de Stichting is: • het financieel bijdragen aan verschillende vormen van het algemeen nut waaronder cultuur, milieu, natuur, dieren, sport en gezondheidszorg; • het financieel of op andere wijze ondersteunen van andere algemeen nut beogende instellingen; • om voorts al hetgeen te verrichten wat daartoe dienstbaar kan zijn.  

  details
 • Stichting TERRA Foundation

  Stichting TERRA Foundation

  De stichting heeft ten doel:- het (doen)behouden van biodiversiteit, wilde dieren en voorouderlijke kennis; - het (doen)(helpen) ontwikkelen van sociaal-economische groei voor (inheemse) gemeenschappen door onder andere bebossing, ter land and ter zee, en duurzaam landbeheer te bevorderen; - het (doen) tegengaan van erosie en het (doen) in stand houden van grondwaterpeil; - het (doen) verminderen van het kooldioxidegehalte (CO2)in de atmosfeer en het regenereren van de bodem; - het (doen) herstellen, verbeteren en/of versterken van cultuurlandschap, de oorspronkelijke "wildernis" en de ecologische structuren; - het (doen) behalen van positieve milieueffecten die nog niet (wetenschappelijk) bekend zijn; alles in de ruimte van het woord.

  details
 • KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING AFDELING HOLLANDSE DELTA

  KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING AFDELING HOLLANDSE DELTA

  “De vereniging heeft als doel: a. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis; b. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging; c. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin; een en ander in het bijzonder in Nederland doch ook daar buiten.”

  details
 • Stichting Landgoed Geijsteren

  Stichting Landgoed Geijsteren

  - het beheer en de instandhouding van het Landgoed Geijsteren met zijn landerijen, opstallen, bossen, opstanden en lanen, met bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van het aan dat landgoed eigen natuur- en landschapsschoon alsmede het behoud en herstel van de naar hun aard op het landgoed thuishorende flora en fauna, een en ander als bedoeld in de Natuurschoonwet 1928. - het beheer en de instandhouding van de zich op Landgoed Geijsteren bevindende monumenten, waaronder de beschermde monumenten zoals opgenomen in het register ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988. - het uitbrengen van stem op een of meer aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landgoed Geijsteren B.V. . - het voeren van het bestuur over Landgoed Geijsteren B.V..

  details