Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting De Mussen Toevlucht

  Stichting De Mussen Toevlucht

  Stichting De Mussen Toevlucht heeft als doel dat de mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren in hun habitat. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. We beschermen de huismus door het vergroten en in balans houden van bio-diversiteit, het verlenen van acute noodhulp, het handhaven van welzijn, het doen van onderzoek, en het beïnvloeden van de samenleving, gemeente en politiek. Met projecten en voorlichting laten wij zien hoe de mussen onder de hoede van mensen zouden moeten leven conform hun natuurlijke aard, ook in de grootste en drukste steden van Nederland. Wij zijn tevens onderdeel van W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows, SOVON Vogelonderzoek Nederland en MUS (Meetnet Urbane Soorten).

  details
 • Stichting Huis Deelerwoud
 • Stichting Natura Iberica

  Stichting Natura Iberica

  Veiligstellen en ontwikkelen van natuurgebieden en de daar levende bedreigde dieren en planten op het Iberisch Schiereiland. Bevorderen maatschappelijk steun voor en economische duurzaamheid van natuurbeschermingsorganisaties op het Iberisch schiereiland. Ondersteunen activiteiten Associacao Transumancia e Natureza (ATN, Portugal).

  details
 • vereniging Vrienden van het Vondelpark

  vereniging Vrienden van het Vondelpark

  Het bevorderen dat het Vondelpark als park gekarakteriseerd door ermee verbonden natuur- en cultuurwaarden en door zijn sociaal-culturele functie bewaard blijft en dat evenwichtig aan de behoeften van ontspanning tegemoet wordt gekomen. Oftewel: Het Vondelpark moet een uitstekend onderhouden park blijven waar iedereen van zijn of haar manier van kan genieten, maar altijd met respect voor natuur en medemens.

  details
 • Stichting De Slokkert

  Stichting De Slokkert

  het al dan niet financieel ondersteunen van natuurbeschermende instellingen, welke instellingen bij andere instanties niet in aanmerking komen voor (fin.) ondersteuning

  details
 • Stichting Omogolo Wildlife Trust

  Stichting Omogolo Wildlife Trust

  Het wereldwijd ondersteunen en bevorderen van aktiviteiten op het gebied van dierenwelzijn en instandhouding van dierenpopulaties.

  details