Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting AdGreen NL
 • Stichting Natura Iberica

  Stichting Natura Iberica

  Veiligstellen en ontwikkelen van natuurgebieden en de daar levende bedreigde dieren en planten op het Iberisch Schiereiland. Bevorderen maatschappelijk steun voor en economische duurzaamheid van natuurbeschermingsorganisaties op het Iberisch schiereiland.

  details
 • Stichting Omogolo Wildlife Trust

  Stichting Omogolo Wildlife Trust

  Het wereldwijd ondersteunen en bevorderen van aktiviteiten op het gebied van dierenwelzijn en instandhouding van dierenpopulaties.

  details
 • Stichting De Zeven Werken

  Stichting De Zeven Werken

  Het werven en beheren van fondsen om sociale projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen en ook al hetgeen hiermee rechtstreeks danwel zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting laat zich bij de keuze van de sociale projecten leiden door de spiritualiteit van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse en de stichter van deze congregatie, Stefaan Modest Glorieux.

  details
 • Stichting Fondswerving Herstel Natuurwaarden Plassengebied

  Stichting Fondswerving Herstel Natuurwaarden Plassengebied

  het verwerven van gelden voor door anderen op te stellen of opgestelde plannen tot herstel en (her)ontwikkeling van natuurwaarden en landschapselementen alsmede het onderhoud daarvan in het plassengebied van Reeuwijk

  details
 • Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg