Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Commonland

  Stichting Commonland

  Opgericht in augustus 2014, voortkomend uit de in 2012 opgerichte Stichting Ecosystem Return, heeft de Stichting ten doel ‘...het bevorderen van het herstellen van gedegradeerde ecosystemen en het beschermen van kwetsbare ecosystemen, overal in de wereld, en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’. De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

  details
 • Stichting Van Andel-Spruijt Natuurcentrum, Educatie, Kinderboerderij en Theehuis
 • Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buchregio

  Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buchregio

  Het handhaven dan wel bevorderen van natuur en milieu in de BUCH regio; daarbij komt zij op voor de belangen van de bewoners in dit gebied alsmede het verrichten van alle verdere handelingen , die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • HuismusBeschermingNederland <br />WitteMus

  HuismusBeschermingNederland
  WitteMus

  Het doel van Huismus Bescherming Nederland is het bescherming van de Huismus en haar habitat in de meest brede zin. Daarbij is heel Nederland het werkterrein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAKTISCHE UITWERKING VAN DE STATUTAIRE DOELSTELLING; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Het daadwerkelijk beschermen van bestaande populaties Huismussen, habitats en verblijfplaatsen. Alsmede het ondersteunen van mensen in het onder 2 genoemde netwerk wanneer habitats, of delen ervan, verloren dreigen te gaan zonder compensatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Het opbouwen van een netwerk van liefhebbers en kenners van huismussen, waaronder schrijfsters, filmers, wetenschappers (ook uit buitenland, WGUS), journalisten, kinderen die een spreekbeurt moeten houden, vogelwerkgroepen, bestuurders, enzovoort enzoverder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Het verzamelen, bestuderen en verder verspreiden (indien toegestaan) van al bestaand en nieuw wetenschappelijk onderzoek, alsmede het laten doen van onderzoek aan de "eigen" populatie , het doen van eigen onderzoek en inventarisaties via citizen science project "ZetDeHuismus" en het adviseren bij wetenschappelijk onderzoek door derden zowel in binnenland als in buitenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Het observeren, en via beeld- en geluidsdragers registreren, van het leven van en rond de Huismus en habitat alsmede het onder begeleiding toe laten van derden die soortgelijks doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Het stimuleren van aandacht voor de Huismus, haar habitat, de aanleg en het behoud van geschikte habitats, onder meer door te publiceren en door bijdragen te leveren aan publicaties als De Soortenstandaard van de Huismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Het uitwisselen van de in 2 en 3 verzamelde informatie en materialen binnen het onder 1 genoemde netwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Het daadwerkelijk beschermen en doen toenemen van bestaande populaties Huismussen, habitats en verblijfplaatsen. Alsmede het ondersteunen van mensen in het onder 2 genoemde netwerk wanneer habitats, of delen ervan, verloren dreigen te gaan zonder compensatie. Hierbij zullen onder anderen de onder 3 en 4 genoemde gegevens gebruikt worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  details