Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus

  Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus

  Het doel van Huismus Bescherming Nederland is het bescherming van de Huismus en haar habitat in de meest brede zin. Daarbij is heel Nederland het werkterrein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAKTISCHE UITWERKING VAN DE STATUTAIRE DOELSTELLING; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Het daadwerkelijk beschermen van bestaande populaties Huismussen, habitats en verblijfplaatsen. Alsmede het ondersteunen van mensen in het onder 2 genoemde netwerk wanneer habitats, of delen ervan, verloren dreigen te gaan zonder compensatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Het opbouwen van een netwerk van liefhebbers en kenners van huismussen, waaronder schrijfsters, filmers, wetenschappers (ook uit buitenland, WGUS), journalisten, kinderen die een spreekbeurt moeten houden, vogelwerkgroepen, bestuurders, enzovoort enzoverder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Het verzamelen, bestuderen en verder verspreiden (indien toegestaan) van al bestaand en nieuw wetenschappelijk onderzoek, alsmede het laten doen van onderzoek aan de "eigen" populatie , het doen van eigen onderzoek en inventarisaties via citizen science project "ZetDeHuismus" en het adviseren bij wetenschappelijk onderzoek door derden zowel in binnenland als in buitenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Het observeren, en via beeld- en geluidsdragers registreren, van het leven van en rond de Huismus en habitat alsmede het onder begeleiding toe laten van derden die soortgelijks doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Het stimuleren van aandacht voor de Huismus, haar habitat, de aanleg en het behoud van geschikte habitats, onder meer door te publiceren en door bijdragen te leveren aan publicaties als De Soortenstandaard van de Huismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Het uitwisselen van de in 2 en 3 verzamelde informatie en materialen binnen het onder 1 genoemde netwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Het daadwerkelijk beschermen en doen toenemen van bestaande populaties Huismussen, habitats en verblijfplaatsen. Alsmede het ondersteunen van mensen in het onder 2 genoemde netwerk wanneer habitats, of delen ervan, verloren dreigen te gaan zonder compensatie. Hierbij zullen onder anderen de onder 3 en 4 genoemde gegevens gebruikt worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  details
 • Stichting Natura Africae

  Stichting Natura Africae

  Het steunen van Nationale Parken en andere beschermde natuurgebieden in Afrika, en voorts al hetgeen dat met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting Inspiratie Inc
 • Stichting Plastic Whale

  Stichting Plastic Whale

  The Plastic Whale Foundation was founded in March 2011. The mission of the foundation is to create awareness of the plastic soup problem. The foundation started with the challenge of building a boat of plastic ‘waste’ with the involvement of as many individuals, companies and organizations as possible.

  details