Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Staged

  Stichting Staged

  De stichting heeft ten doel: a. het beoefenen van de podiumkunst, voornamelijk in de vorm van muziektheater b. het in contact brengen en enthousiasmeren van een groot publiek met muziektheater; hierbij speelt de herkenning van kwaliteit door een groot publiek een grote rol c. het leveren van een creatieve bijdrage aan het culturele - klimaat op het gebied van muziektheater, zowel bij publiek als spelers, waarbij kwaliteitsverbetering en talentontwikkeling voorop staan d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Circus Hakim

  Stichting Circus Hakim

  De doelstelling van Circus Hakim is: Het bieden van een podium ter stimulatie, maatschappelijk welzijn en cohesie voor (minderbedeelde) jongeren in en rond Haarlem om kunst en cultuur tot uiting te brengen via theater, verhalen, dans en muziek.

  details
 • Stichting De Wetering

  Stichting De Wetering

  . het benadrukken van de rol van het geschreven woord binnen de maatschappelijke actualiteit en speciaal die geschriften welke het belang aangeven van geschiedenis, strijd en religie voor die actualiteit; . het bijeenbrengen van liefhebbers en belangstellenden alsook het vormen van centra van interessen, waar behalve verdieping en discussie ook het ter beschikking stellen en verspreiden van het geschreven woord centraal staat; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  details
 • Stichting Tastbaar Verleden

  Stichting Tastbaar Verleden

  De geschiedenis van Nederlands Indië bij een breed publiek zichtbaar te maken.

  details
 • Stichting Veldeke Mestreech

  Stichting Veldeke Mestreech

  “de Stichting heeft ten doel het instandhouder en bevorderen van de volkscultuur in Belgisch en Nederlands Limburg, in het bijzonder van de Limburgse dialecten, meer specifiek het verzorgen van publicaties ten behoeve van de vereniging Veldeke-Krink-Mestreech (KvK nummer: 40204587) en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

  details
 • Vereniging tot behoud van de Rexona