Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden van de Lobithse Molen

  Stichting Vrienden van de Lobithse Molen

  De stichting heeft tot doel, het behoud van de Lobithse Coornmolen gelegen aan het Geuzenveld te Lobith teneinde de molen in stand te doen houden en een functie laten vervullen als cultuur-historisch erfgoed en voor alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

  details
 • Stichting Vrienden van de Paviljoens

  Stichting Vrienden van de Paviljoens

  Het vergroten van de betrokkenheid van mensen en organisaties in en buiten Almere bij de kunstzinnige en museale activiteiten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst van museum De Paviljoens.

  details
 • Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam

  Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam

  SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst in Rotterdam die zich in samenwerking met partners in de stad inzet voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. SKVR richt zich in de eerste plaats op kinderen en jongeren met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling en hun deelnamen als toegerust burger in de Rotterdamse samenleving

  details
 • Stichting Matimba

  Stichting Matimba

  Doel. In november 2007 is stichting MaTimBa opgericht met de doelstelling om kinderen die in grote armoede in de buitenwijken van Timboektoe wonen, een kans te bieden door middel van onderwijs. In het bijzonder in het voorschoolse traject (peuter/kleuterleeftijd) zodat kinderen en vooral meisjes, een betere start kunnen maken in het basisonderwijs waardoor ze later met een betere basis een vervolg opleiding kunnen starten.

  details
 • Stichting Vrienden van Molen de Duif

  Stichting Vrienden van Molen de Duif

  De stichting heeft tot doel, het behoud van de molen De Duif aan de Molenweg te Nunspeet, teneinde de molen in stand te doen houden en een functie laten vervullen als cultuur-historisch erfgoed, en voorsts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting Ruinen 1865

  Stichting Ruinen 1865

  Het bevorderen van culturele, sociale en educatieve activiteiten in het werkgebied van de voormalige stichting "Stichting Bondsspaarbank" te Ruinen

  details