Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Alouette Museum Barneveld

  Stichting Alouette Museum Barneveld

  Het aankopen, restaureren en in displayconditie houden van één of meer originele Alouette helikopters met Nederlandse historie alsmede het uitdragen van de geschiedenis van deze Alouette helikopters. De stichting wil de mens en het verhaal centraal stellen. In de 50 jaar dat de Alouette heeft dienst gedaan, zijn het de mensen die hiermee hebben gewerkt. Het is een groot deel van hun leven geworden. Juist dit verhaal en de mens willen wij optekenen en bewaren.

  details
 • Stichting mr. J.W. Racerprijs

  Stichting mr. J.W. Racerprijs

  1. De Stichting heeft ten doel het onderhouden en uitdragen van het gedachtengoed van mr. Jan Willem Racer (1735-1816), en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - het uitreiken van een prijs ter ere van mr. Jan Willem Racer; - het onder de aandacht brengen van het gedachtengoed van mr. Jan Willem Racer.

  details
 • Stichting Romeinse Schepen Utrecht

  Stichting Romeinse Schepen Utrecht

  De exploitatie en het onderhoud van de constructie van het Romeinse vrachtschip "De Meern 1", in 2009 in de vaart genomen onder de naam "Per Mare ad Laurium".

  details
 • Stichting Parallel Art

  Stichting Parallel Art

  het onder de aandacht brengen, catalogiseren en openbaar maken van de werken van de kunstenaar Igor Ganikowskij, geboren te Moskou op twee maart negentienhonderd vijftig, hierna te noemen: "Ganikowskij", alsmede van andere moderne en hedendaagse kunstenaars en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorts stelt de stichting zich het doen van schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen, in zowel als buiten Nederland, ten doel.

  details
 • Stichting steunfonds van het kerkgebouw te Hoog-Keppel

  Stichting steunfonds van het kerkgebouw te Hoog-Keppel

  In stand houden van plaatselijk kerkgebouw

  details
 • Stichting Lincoln II

  Stichting Lincoln II

  De stichting heeft ten doel: a. het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende instellingen, aan welke instellingen door de belastingdienst een ANBI status is toegekend; b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

  details