Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Lincoln II

  Stichting Lincoln II

  De stichting heeft ten doel: a. het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende instellingen, aan welke instellingen door de belastingdienst een ANBI status is toegekend; b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

  details
 • Stichting Alexander Willem Byvanck Genootschap

  Stichting Alexander Willem Byvanck Genootschap

  De stichting beheert de Byvanck database, waarin alle verluchte handschriften in Nederlandse collecties alsmede alle Noord-Nederlandse handschriften in buitenlandse collecties zijn beschreven, vergezeld van het bijbehorende documentatiemateriaal.

  details
 • Stichting Centrum Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed
 • Stichting
 • Stichting Centre For Diaspora Development Work
 • Vereniging Wereldwinkel Ganesha

  Vereniging Wereldwinkel Ganesha

  Een eerlijke handel te promoten en daarmee een (bescheiden) bijdrage aan de oplossing van de problematiek te leveren van: - de ontwikkelingslanden; - de uitputting van natuurlijke hulpbronnen - de verslechtering van het natuurlijk milieu. Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Hellendoorn bewust te maken van bovengenoemde problematiek. Producten van producenten uit ontwikkelingslanden te verkopen tegen eerlijke handelsvoorwaarden en daarmee een reele bijdrage aan de welvaart en het welzijn van de producenten te leveren en hun kansen op ontwikkeling te vergroten.

  details