Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

  Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

  Het realiseren van een breed en divers kunst- en cultuuraanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met name woonachtig in IJsselmonde.

  details
 • Stichting Alouette Museum Barneveld

  Stichting Alouette Museum Barneveld

  Het aankopen, restaureren en in displayconditie houden van één of meer originele Alouette helikopters met Nederlandse historie alsmede het uitdragen van de geschiedenis van deze Alouette helikopters. De stichting wil de mens centraal stellen. In de 50 jaar dat de Alouette heeft dienst gedaan, zijn het de mensen die hiermee hebben gewerkt. Het is een groot deel van hun leven geworden. Juist dit verhaal en de mens willen wij optekenen en bewaren.

  details
 • Stichting Romeinse Schepen Utrecht

  Stichting Romeinse Schepen Utrecht

  De exploitatie en het onderhoud van de constructie van het Romeinse vrachtschip "De Meern 1", in 2009 in de vaart genomen onder de naam "Per Mare ad Laurium" en de exploitatie en het onderhoud van de reconstructie van de Romeinse punter "De Meern 6", in 2014 in de vaart genomen onder de naam "Fiducia"

  details
 • stichting Stoop-Chung

  stichting Stoop-Chung

  Het steunen van (jonge) musici door middel van het voor hen investeren in het opnemen van muziek, het verspreiden van muziek, het opnemen, distribueren en verkopen van muziekalbums en het organiseren van concerten.

  details
 • Stichting Parallel Art

  Stichting Parallel Art

  het onder de aandacht brengen, catalogiseren en openbaar maken van de werken van de kunstenaar Igor Ganikowskij, geboren te Moskou op twee maart negentienhonderd vijftig, hierna te noemen: "Ganikowskij", alsmede van andere moderne en hedendaagse kunstenaars en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorts stelt de stichting zich het doen van schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen, in zowel als buiten Nederland, ten doel.

  details
 • Stichting steunfonds van het kerkgebouw te Hoog-Keppel

  Stichting steunfonds van het kerkgebouw te Hoog-Keppel

  In stand houden van plaatselijk kerkgebouw

  details