Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Parallel Art

  Stichting Parallel Art

  het onder de aandacht brengen, catalogiseren en openbaar maken van de werken van de kunstenaar Igor Ganikowskij, geboren te Moskou op twee maart negentienhonderd vijftig, hierna te noemen: "Ganikowskij", alsmede van andere moderne en hedendaagse kunstenaars en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorts stelt de stichting zich het doen van schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen, in zowel als buiten Nederland, ten doel.

  details
 • Stichting steunfonds van het kerkgebouw te Hoog-Keppel

  Stichting steunfonds van het kerkgebouw te Hoog-Keppel

  In stand houden van plaatselijk kerkgebouw

  details
 • Stichting Lincoln II

  Stichting Lincoln II

  De stichting heeft ten doel: a. het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende instellingen, aan welke instellingen door de belastingdienst een ANBI status is toegekend; b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

  details
 • Stichting Alexander Willem Byvanck Genootschap

  Stichting Alexander Willem Byvanck Genootschap

  De stichting beheert de Byvanck database, waarin alle verluchte handschriften in Nederlandse collecties alsmede alle Noord-Nederlandse handschriften in buitenlandse collecties zijn beschreven, vergezeld van het bijbehorende documentatiemateriaal.

  details
 • Stichting Centrum Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed
 • Stichting