Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Cultuur Oost

  Stichting Cultuur Oost

  De Stichting heeft ten doel de ondersteuning en ontwikkeling van kunst, cultuur en cultuureducatie, waarmee wordt ingezet op het verbinden en versterken van andere maatschappelijke domeinen en of de ontwikkeling van creativiteit en sociale vaardigheden als belangrijke competenties, en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verbad houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.

  details
 • Stichting Het van Loon Museum

  Stichting Het van Loon Museum

  De stichting heeft ten doel: a: Het openstellen en in stand houden van de Doopsgezinde Kerk te Assen, genaamd "Museum Jan van Loon", alsmede het vertellen van de geschiedenis van deze. b: Het verrichten van handelingen die met doel a verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Atelier Ben van Kempen

  Stichting Atelier Ben van Kempen

  Beheer, archivering en publiekelijk toegankelijk houden van het nagelaten werk van Ben van Kempen t.b.v exposities . lesmodules voor schoolkinderen. Podcast van het nagelaten audiomateriaal ( kindertheater, bandoptreden, interviews )

  details
 • Stichting Joods Gemeentegebouw Haarlem

  Stichting Joods Gemeentegebouw Haarlem

  Te bevorderen het gebouw, gelegen te 2011 RL Haarlem, Lange Wijngaardstraat 14, eertijds in eigendom van en gebruik door de Nederlandse-Israƫlitische Gemeente Haarlem, te beschouwen als onderdeel van Joods cultureel erfgoed in Haarlem, op zodanige wijze te doen (her)bestemmen dat recht wordt gedaan aan de historische betekenis van dit gebouw en de daarin plaatsgevonden activiteiten.

  details
 • Stichting Westerkadekunst

  Stichting Westerkadekunst

  het bevorderen van hedendaagse kunst door een podium te bieden aan onbekende kunstenaars en al hetgeen daartoe behoort.

  details
 • stichting Brabants Operettekoor

  stichting Brabants Operettekoor

  Het beoefenen en uitdragen van operettemuziek en licht klassieke werken en het verrichten van handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk

  details