Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting tot restauratie van het grafmonument van de familie Bogaardt.

  Stichting tot restauratie van het grafmonument van de familie Bogaardt.

  restauratie en behoud van het grafmonument, die een rijksmonument (onder nummer 521801) is. Bestuderen en onderzoeken van de historische betekenis van het monument en het verstrekken van informatie over de graven en het monument.

  details
 • Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen

  Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen

  De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van de lees- en schrijfcultuur in de gemeente Nijmegen, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting kent geen winstoogmerk.

  details
 • Stichting Vrienden van de Muschka

  Stichting Vrienden van de Muschka

  De stichting heeft tot doel, het in goede staat en als erkend cultereel-historisch varend erfgoed, voor nu en toekomstige generaties, behouden van de klassieke, volledig houten voormalige beeldbepalend Nederlandse wedstrijdjacht “Muschka” uit 1923 en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Nana kwame mensah bediako
 • Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland
 • Stichting Wereldwinkel Breda

  Stichting Wereldwinkel Breda

  Op internationaal niveau een bijdrage leveren aan een eerlijke en rechtvaardige handel, waarin respect voor mens en milieu centraal staan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

  details