Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Genevieve

  Stichting Genevieve

  Het exploiteren van een museum gericht op enerzijds de geschiedenis van Zandvoort van vissersdorp tot en met badplaats en anderzijds het houden van exposities met kwalitatief hoogwaardige inhoud van door de stichting zelf gehouden kunstwerken als ook exposities met stukken van derden.

  details
 • Vereniging Vrienden van Hospice Almere

  Vereniging Vrienden van Hospice Almere

  Het (doen) verlenen van ondersteuning, zowel in materiele als immateriele zin aan de Stichting Hospice Almere. het ter beschikking stellen van financiele middelen aan de Stichting. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

  details
 • Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
 • Stichting Theater Kikker

  Stichting Theater Kikker

  Een podium bieden aan kwalitatief hoogwaardige, culturele evenementen, met een focus op toneel, moderne dans en jeugdtheater voor de inwoners van (omgeving) Utrecht.

  details
 • Stichting KK9

  Stichting KK9

  De stichting heeft o.a. ten doel: a. het initiëren van projecten op het gebied van beeldende kunst; b. het organiseren van - en deelnemen aan kunstprojecten die uitdagen en verbinden; c. het produceren of doen produceren van experimentele films en creatieve documentaires met een hoog artistiek gehalte; d. het kweken van interesse bij een zo breed mogelijk publiek voor beeldende – en andere vormen van kunst; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting wil haar werkgebied niet beperken tot Nederland, doch ook daarbuiten activiteiten ontplooien. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

  details
 • Stichting Oude Gelderse Kerken

  Stichting Oude Gelderse Kerken

  Het behouden en beheren gebouwde Religieuze Monumenten in de Provincie Gelderland; SOGK is een neutrale stichting. Behouden in kwalitatief goede staat van onderhoud.

  details