Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Joods Gemeentegebouw Haarlem

  Stichting Joods Gemeentegebouw Haarlem

  Te bevorderen het gebouw, gelegen te 2011 RL Haarlem, Lange Wijngaardstraat 14, eertijds in eigendom van en gebruik door de Nederlandse-Israƫlitische Gemeente Haarlem, te beschouwen als onderdeel van Joods cultureel erfgoed in Haarlem, op zodanige wijze te doen (her)bestemmen dat recht wordt gedaan aan de historische betekenis van dit gebouw en de daarin plaatsgevonden activiteiten.

  details
 • stichting Brabants Operettekoor

  stichting Brabants Operettekoor

  Het beoefenen en uitdragen van operettemuziek en licht klassieke werken en het verrichten van handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk

  details
 • stichting willem van genk

  stichting willem van genk

  De verspreiding van kennis omtrent outsider art, onder meer door middel van het verkrijgen, beheren en conserveren van kunstvoorwerpen uit deze categorie

  details
 • Stichting Zandvoorts Museum

  Stichting Zandvoorts Museum

  De stichting heeft als doel om het erfgoed van de gemeente Zandvoort te verzamelen, te beheren en te delen. Het wil een platform zijn voor alle erfgoedorganisaties in Zandvoort en activiteiten bieden op het gebied van educatie en tentoonstellingen en gaat daartoe samenwerkingsverbanden aan met andere relevante instellingen. De stichting streeft haar doel na door onder meer: a. het inrichten, beheren, exploiteren en in stand houden van het Zandvoorts Museum met de collectie alsmede met de door de stichting verworven of in bruikleen verkregen collectie(s). Alsmede door het verrijken of vervreemden van kunstcollecties; b. het samenwerken met museale organisaties en organisaties op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied in de metropool regio Amsterdam en daarbuiten. 3. De stichting stelt zich ten doel om een zo breed mogelijk publiek te interesseren in de historie van Zandvoort en hedendaagse kunst. Om dit te bereiken biedt het museum een vaste presentatie, organiseert het museum tij tentoonstellingen, (educatieve) activiteiten. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

  details
 • Stichting Passaros

  Stichting Passaros

  De stichting heeft tot doel het stimuleren, innoveren, incuberen, produceren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van internationale (podium-) kunst, leiderschapsontwikkeling, cultureel ondernemerschap en innovatie.

  details
 • Stichting Patricia Goduto

  Stichting Patricia Goduto

  Het doel van de stichting is: Stichting Patricia Goduto tracht taboes op psychische kwetsbaarheden te doorbreken en mensen te inspireren om hun hart te volgen. De stichting organiseert daarvoor zelfstandig (muziek)theater maar ook in samenwerking met andere stichtingen en of geestelijke gezondheidszorginstellingen, gemeenten of onderwijsinstellingen. De voorstellingen zijn van professionele kwaliteit, hebben een sociaalmaatschappelijk thema, zijn (auto)biografisch en dragen bij aan bevordering van het welzijn en de stigmatisering van psychische kwetsbaarheden.

  details