Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting RecreatieVervoer Senioren

  Stichting RecreatieVervoer Senioren

  de stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk recreatief vervoer voor senioren te verzorgen

  details
 • Stichting Het Ketelhuis

  Stichting Het Ketelhuis

  Vertoning van en debat over de Nederlandse en Europese kwaliteitsfilm.

  details
 • Stichting Beheer Aaltense Musea

  Stichting Beheer Aaltense Musea

  Het verschaffen van middelen en mogelijkheden ter instandhouding of uitbreiding van de Aaltense Musea en ter verbetering van de kwaliteit van het door die vereniging middels haar musea gebodene, zulks in de ruimste zin des woords.

  details
 • Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht

  Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht

  De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van actief burgerschap van de inwoners van de gemeente Woensdrecht, het vergroten van de sociale competenties van de inwoners van de gemeente Woensdrecht, het zorgdragen dat het sociale netwerk rond mensen vergroot wordt, het bijdragen door lokaal welzijnswerk aan het uitstellen van het moment waarop een beroep op formele zorg gedaan wordt.

  details
 • Stichting grafkapel H. Habets-Willems

  Stichting grafkapel H. Habets-Willems

  Het instandhouden van historische grafkapellen en grafmonumenten in Limburg, waaronder de grafkapel met in de gevel de aanduiding “familiegraf H. Habets-Willems” op de begraafplaats aan de Cauberg te Valkenburg (gemeente Valkenburg aan de Geul).

  details
 • Stichting Vrienden van Malama

  Stichting Vrienden van Malama

  zie website: www.vriendenvanmalama.nl

  details