Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Elnathan

  Stichting Elnathan

  Het bevorderen van welzijn van mensen binnen en buiten Nederland en het steunen van stichtingen, kerken, scholen en politieke partijen.

  details
 • Stichting Roaring Lions Ministries

  Stichting Roaring Lions Ministries

  Het bevorderen van steun in welke vorm dan ook aan Christenen en Christelijke Organisaties die zich bezighouden met de verkondiging van het evangelie van Jezus christus in woord en/of daad.Uitgaande van het gebod van Jezus Christus tot dienstbaarheid aan de naaste, zal de stichting bij confrontatie met de nood in de wereld, haar middelen en activiteiten richten op hulpverlening vanuit Christelijk perspectief in zowel materieel als geestelijk opzicht. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle

  Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle

  De VEZ is een aantrekkelijke gemeente, een geestelijk thuis met impact op het leven van jong en oud. Het is een plek om te ontmoeten, te leren, te ontdekken en te groeien en om zo samen Jezus Christus na te volgen. De kerk is er niet voor zichzelf. De VEZ heeft in haar missionaire en diaconale opdracht een positieve invloed op de samenleving in Zwolle en regio. De VEZ is gecentreerd rondom het Evangelie. Met het kruis van Christus als middelpunt richten wij ons op aanbidding, missie, community en navolging.

  details
 • Arhanta Stichting