Zoek ANBI

Zoekresultaten

  • Stichting Jeugdinterventies

    Stichting Jeugdinterventies

    De Stichting Jeugdinterventies heeft tot doel: Het verminderen van vormen van probleemgedrag onder adolescenten/jongeren via het bieden van: 1) cursussen aan beroepskrachten die met deze jongeren te maken hebben (leden van wijkteams in gemeenten, eerstelijns jeugdzorgkrachten, mentors, maatschappelijk werkers en loopbaanbegeleiders op scholen) en trainingen voor personeel binnen Justitiele Jeugdinrichtingen (gezinsgericht werken). 2) opleiding van therapeuten in systeemtherapeutische (niet alleen op de jongere, maar ook op diens sociale omgeving gerichte) behandelprogramma's, waaronder Multidimensionele Familietherapie (MDFT). De Stichting wil daarbij realiseren dat probleemgedrag onder jongeren voorkomen wordt, dat de jongeren maatschappelijk participeren en beter functioneren thuis, op school, werk, en bij vrijetijdsbesteding. T.a.v. MDFT is een aanvullende module ontwikkeld voor adolescenten met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

    details